การรับประกันสินค้า

สินค้ารับประกัน 1 ปี

รายละเอียดการรับประกันสินค้า

สินค้าของเตียงพับ Sofagood ผ่านการทดสอบการใช้งานจริง เพื่อรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสูงสุด ด้วยเหตุนี้ 
เราจึงสามารถรับประกันคุณภาพสินค้า ซึ่งครอบคลุมถึงวัสดุและข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตสินค้า
 ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุในใบรับประกันนี้

กรุณานำใบรับประกันสินค้ามาแสดงหรือแจ้งชื่อนามสกุล รุ่น และวันที่สั่งซื้อให้กับเจ้าหน้าที่ของเรา
เพื่อขอรับสิทธิ์ตามใบรับประกันนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากท่านไม่มีใบรับประกันสินค้าหรือรายละเอียดข้างต้นมาแสดง 

ลูกค้าสามารถนำสินค้ามาที่บริษัทฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการซ่อมแซมให้ โดยค่าใช้จ่ายการเดินทางในการนำเตียงมาที่บริษัทฯทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
 หรือให้ทางบริษัทฯจัดส่งอะไหล่ไปให้ลูกค้าทำการเปลี่ยนด้วยตนเองที่บ้าน

การรับประกันมีผลทันทีนับตั้งแต่วันที่ส่งสินค้าเป็น ระยะเวลา 1 ปี โดยการรับประกันเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนดังต่อไปนี้
ที่ชำรุดหรือมีข้อบกพร่องจากการผลิต เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่รับสินค้า

  1. กลไกการปรับระดับมีปัญหาจากการใช้งานปกติ

  2. เบาะเตียงพับเกิดการยุบตัวเกิน 1 นิ้ว

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้าหากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกันอันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิต
  และความบกพร่องของชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวังหรือการใช้งานแบบผิดวิธี, รอยขีดข่วน, ขาด, คราบสกปรก และรอยเปื้อน, สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง, สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี, การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน, สินค้าขึ้นรา, สินค้าถูกปลวกหรือมอดกิน, ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ, สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์, สินค้า Clearance Sales, และสินค้าสั่งตัด สั่งผลิต
 • ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแต่ทางบริษัทไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาการซ่อมแซม
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติ และมาตรฐานเท่าเทียมกันมาทดแทน
 • หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน
  หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า
  โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้น ๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีสินค้าหลุดqc จะรับประกัน 1 เดือน
Shopping Cart